МОНГОЛ ОЮУТНУУД АМЕРИКТ

АНУ-ын Олон Улсын оюутан солилцооны 2010 оны хөтөлбөрт хамрагдсан Монгол оюутнуудтай холбоотой нилээд асуудал хөндөгдсөн билээ. Монголд хууль дүрэм хэрэгждэггүй, буруу муу үйлдлийнхээ төлөө хэн ч хариуцлага хүлээдэггүй, ийм байдлын улмаас мөнгө, эрх мэдэлтэй зарим хэсэг нь хэт дураар авирлаж, олон нийтийн санаа бодол, эрх ашгийг үл ойшоох болсны нэгэн тод жишээ нь энэ хөтөлбөрийн […]